Over Bart

Studeerde werktuigbouwkunde aan de avond HTS te Amsterdam. Hij heeft zeer ruime ervaring in het onderhoud van (zware) industriële installaties. Eerst als maintenance manager, later als projectingenieur bij revisies en nieuwbouwprojecten. Na zijn studie HVK is hij sinds 1992 als veiligheidskundige werkzaam in de (zware) industrie, de energiesector en bij bouw- en installatiebedrijven. Theorie en praktijk zijn bij hem altijd samengegaan, hij is niet bang om zelf gereedschap te hanteren of om ‘met zijn voeten in de klei te staan’.

Veiligheid is een vast, belangrijk onderdeel van ons leven, elke dag weer…

Veiligheidskundige

Een veiligheidskundige richt zich op het veilig laten werken van mensen in hun werkomgeving. Een veiligheidskundige helpt je stil te staan bij veiligheid, wat dat betekent voor jou, voor je medewerkers en voor je organisatie en coacht en traint vakmensen om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Maar een veiligheidskundige kan je ook helpen om je organisatie te ontwikkelen, zodat deze beter om kan gaan met de tegenslagen die je ondanks alles toch zult tegenkomen in de complexe en dynamische werkelijkheid van elke onvoorspelbare dag.
 
 

Veiligheid, hoezo?

Veiligheid is een vast, belangrijk onderdeel van ons leven. Thuis en op het werk, elke dag weer.
Denk maar eens aan autorijden, sporten, klussen en aan alles wat je doet om kleine kinderen te behoeden voor ongelukken. Het is dan ook eenvoudig: niemand zit op een ongeval te wachten en vrijwel altijd werkt iedereen in de overtuiging dat het goed afloopt. Niemand onderneemt een activiteit met het idee dat hem iets zal overkomen. Het streven naar veiligheid zit in ons systeem gebakken.

Ondanks die ingebakken veiligheidsdrang gaat er toch nog van alles mis in de praktijk. Thuis en op het werk. In Nederland worden jaarlijks enkele duizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen omdat ze een ongeval hebben gekregen op het werk en voor zo’n 75 tot 100 mensen heeft dat ongeval een dodelijke afloop.

Dat brengt heel veel leed met zich mee. Niet alleen voor de slachtoffers zelf, maar ook voor de omgeving; familie, vrienden, collega’s enz. Komt dat door gemakzucht, onvoldoende kennis van zaken, onbekendheid met situaties, weinig zelfredzaamheid? Allemaal factoren, maar een grote rol speelt de vermeende onvoorspelbaarheid van de werkelijkheid. Er kan van alles gebeuren, dingen die je niet verwacht en dingen waarop je slecht bent voorbereid.
Kniesmeijer en Koning richt zich op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van veiligheids vraagstukken, die zich in de toekomst afspelen.

Werkwijze

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is een oude wijsheid in de nederlandse taal. Maar hoe doe je dat op het werk? Je werkt toch niet met het idee dat elk moment een ongeluk kan gebeuren.

Op elke werkplek liggen gevaren op de loer. Niet alleen in de omstandigheden op de werkplek, maar ook in de werk zelf liggen gevaren opgesloten. Als we ons niet goed voorbereiden op deze gevaren, zal dit vroeger of later leiden tot een incident. Bij een deel van deze incidenten zal een of meerdere mensen letsel oplopen of schade onstaan.

Mijn werkwijze richt zich op de mensen die aan deze gevaren worden blootgesteld, sterker nog, die deze gevaren mede veroorzaken. De adviezen zijn erop gericht om de gevaren niet te laten ontstaan of weg te nemen vóórdat een incident of, erger, een ongeval plaatsvindt. Met de ontwikkeling van kennis en vaardigheden rond veiligheidsvraagstukken is het mogelijk om verreweg de meeste ongevallen te voorkomen. Doelstelling van de inzet: na het werk iedereen weer veilig thuis.

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de Arbeidsomstandigheden wet en – regelgeving een middel is en geen doel. Onveilige situaties ontstaan vrijwel altijd door onveilige handelingen. Wij stellen wij bij het verbeteren van de veiligheid / bij het wegnemen van onveilige werksituaties de mens centraal.

Onveilige handelingen worden door mensen gedaan, maar ook door mensen getolereerd of niet opgemerkt. Zowel door individuen als groepen. Een organisatie kan worden gezien als een groep. Daarom richten wij ons vooral op de ‘organisatie’. Hoe is veiligheid binnen de bedrijfsvoering opgenomen; hoe deze wordt beoordeeld en geborgd.

Voor het beschrijven van veilige werkmethoden zijn voorschriften en procedures onontkoombaar, zeker als er sprake is van bijvoorbeeld VCA certificering. Procedures alleen zijn niet voldoende; het gaat om de mensen die ze moeten toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden, alleen als dat gebeurt is er sprake van een geborgde en veilige werkwijze. Wij doen dat door mensen binnen een organisatie een werkwijze aan te leren waarbij veiligheid ‘automatisch’ wordt meegenomen in het werk

 

Wat betekent dat in de praktijk?

  • Een gerichte aanpak
  • Op mensen gericht en aangepast
  • Op de organisatie en werkmethoden toegespitst

Geen ellenlange lijstjes met dingen die ú moet doen, maar gemotiveerde mensen die het gewoon vinden om veiligheid deel uit te laten maken van hun gewone werkzaamheden.

Organisaties

Veiligheidskundige ondersteuning voor organisaties

Bij veiligheidskundige ondersteuning aan organisaties, of die groot is of klein, draait het er bij mij om dat ik de mens die het werk uitvoert centraal stel. Veilig werken begint met een goede voorbereiding. Dat doe ik onder meer door:

• Procedures zo op te stellen dat er recht wordt gedaan aan de cultuur van het bedrijf.
• Procedures zo te maken dat het voor de hand liggend is dat ze worden toegepast.
• Werkmethodes aan te leren waarbij veiligheid ‘automatisch’ meegenomen wordt in het werk.
• Mensen binnen het bedrijf te helpen met het zelfstandig opstellen van deze regels.

Mensen helpen bij het zelfstandig opstellen van voorschriften binnen een organisatie, daar geloof ik in en daarin ligt mijn kracht. Omdat mensen geneigd zijn zich te houden aan voorschriften die ze zelf hebben opgesteld profiteert uw organisatie meer, met een hoger veiligheidsniveau en blijvender resultaat.

Projecten

Ondersteuning bij projecten, zowel bouw als sloop.

De verantwoordelijkheden van het werk worden steeds groter en komen steeds meer bij de opdrachtgever te liggen. In de voorbereidende fase dienen de voorwaarden in kaart te worden gebracht die van toepassing zijn bij de uitvoering van het project. Welke veiligheidsstudies moeten worden uitgevoerd? Hoe wordt het toezicht geregeld? Welke technische of organisatorische maatregelen moeten worden gekozen? Welke specifieke gevaren zijn er op de bouwplaats? Dit zijn wat voorbeelden waar je als opdrachtgever richting aan moet geven aan een (toekomstige) opdrachtnemer. Daarnaast moet je erop toezien dat de afspraken worden nagekomen.

Voor opdrachtnemers betekent het dat je steeds minder genoeg hebt aan een algemeen VG-plan uitvoering. Er zal meer invulling moeten worden gegeven aan de specifieke voorschriften van de opdrachtnemer. De kennis die vaak nodig is om deze te vertalen naar voorschriften kan ik u bieden.

Als deskundige kan ik optreden voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Incidenteel

Verder kunt u bij mij terecht voor de volgende activiteiten:
• Ongevals- en incidentenonderzoek
• Bouwplaats veiligheid beoordeling
• Trainingen, aangepast aan situatie (WPI, Observaties)
• Opzetten van veiligheidszorgsystemen
• Ondersteuning Brzo.

Nieuwsgierig geworden?
Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek!